Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться у приміщенні прокуратури Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29-а

Прийом запитувачів інформації у прокуратурі Запорізької області здійснює

начальник  відділу організації прийому          понеділок -  четвер з 9 до 18 години

громадян, розгляду звернень та запитів          п'ятниця з 9 до 16 год. 30 хв.

Крамарчук Тетяна Вікторівна                      (перерва з 13 до 14 год. 00 хв.)

У випадку відсутності начальника відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів Крамарчук Т.В. прийом запитувачів інформації здійснюється особою, яка виконує його обов’язки.

Запити на інформацію надсилаються:

- поштою: 69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29-а (на конверті вказувати "Публічна інформація");

- тел: (061) 233-34-86

- факс: (061) 225-10-91;

- електронної поштою: public@zap.gp.gov.ua          (зразки форм)

Електронні поштові адреси для отримання запитів на публічну інформацію місцевих прокуратур


Запит на інформацію має містити (стаття 14 Закону):

       1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

       2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

       3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію прокуратурою Запорізької області розроблено відповідні форми запитів, які можна отримати на  веб-сайті прокуратури Запорізької області.

У разі, якщо з поважних причин особа не може подати письмовий запит, їй буде надана допомога в оформленні запиту відповідальним працівником, який обов’язково зазначає в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала. 

Інформація на запит надається безкоштовно у випадках передбачених законом.

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

Організація роботи з питань доступу до публічної інформації
Інформаційно-довідкові матеріали
Інші відомості