Право громадян на індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів закріплено ст.40 Конституції України.

Відповідно до перехідних положень Конституції України, прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів, до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів.

Разом з цим, Законом України «Про прокуратуру», який був прийнятий Верховною Радою України 14.10.2014 та опублікований в офіційному виданні 25.10.2014 (далі — Закон), передбачає, що органи прокуратури з 26.10.2014 виконують функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді. Також, відповідно до вимог пункту 1 розділу ХШ «Перехідні положення» даного Закону, органи прокуратури з 26.10.2014 позбавлені  повноважень, передбачених п.п.3-5 ч.1 ст.20, ст.21 та ст.23  Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 в частині порядку, приводів та підстав для проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, прийняття постанов та внесення подань.

Враховуючи це, прокуратура області рекомендує, відповідно до вимог ст.16 Закону України "Про звернення громадян", скарги на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подавати у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі.

Разом з цим, це не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Крім цього, відповідно до ст.55 Конституції України  права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який приймає та розглядає звернення громадян щодо відносин, які виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина між громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.

Звертаючись із письмовою заявою до органів прокуратури, необхідно дотримуватись вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян". Зокрема, обов'язково необхідно зазначити прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, вказати суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги. Письмове звернення має бути підписано заявником (колективне – заявниками) із зазначенням дати.

 

ЗРАЗОК ЗВЕРНЕННЯ

Прокурору Запорізької області

 

       ПІБ заявника

      Адреса для листування

      Контактний телефон

                                                                                                         

Звернення

 

            Викласти (стисло), із зазначенням дати, місця, прізвищ та обставин, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

 

Дата                                                                                                                                                 Підпис

 

У разі звернення на особистий прийом громадянин повинен надати документ, що посвідчує його особу та повноваження представника, які мають бути оформлені у встановленому законом порядку.

 


 
 

Особистий прийом громадян керівниками місцевих прокуратур проводиться:

щопонеділка з 13.45 до 18.00 та щочетверга з 09.00 до 13.00

 

 

 

ГРАФІК

прийому громадян керівництвом прокуратури Запорізької області

 

Прокурор області

Калюга

Володимир Олександрович                   1 середа з 15 год. до 17 год.                                                                     3 середа з 10 год. до 12 год.

 

Перший заступник прокурора області-

начальник управління нагляду

у кримінальному провадженні

Казак

Дмитро Ігорович                                     четвер з 10 год. до 12 год.

 

 

Заступник прокурора області

Даниляк

Олексій Степанович                                вівторок з 10 год. до 12 год.

  

                   понеділок з 10 год. до 12 год.

Заступник прокурора області

Черний

Петро Анатолієвич                                   п'ятниця з 10 год. до 12 год.

  

 

 

Графік виїзних прийомів громадян

 

 

Графік прийомів громадян в режимі відеоконференції

 

 

 

Графік прийому громадян керівництвом Офіса Генерального прокурора

 

 

 

Графік прийому громадян керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим

 

 

ГРАФІК

прийому громадян у відділі організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури Запорізької області

 

Працівники відділу проводять прийом протягом робочого дня відповідно до графіка:

 

понеділок, вівторок, четвер             з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00

середа                                            з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00

п’ятниця                                         з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.30

 

Прокурор Запорізької  області приймає громадян у разі наявності відповіді на попереднє звернення, за підписом заступника прокурора області, якщо у задоволенні вимог заявника відмовлено.

Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції прокуратури, посадова особа, яка веде прийом, надає відповідні роз’яснення.

Організація прийому громадян у прокуратурі  Запорізької області здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому у прокуратурі Запорізької області, затвердженого наказом прокурора області №26 від 28.02.2019