Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

ПРО ПОРУШЕННЯ, ДОПУЩЕНІ ПРАЦІВНИКАМИ ПРОКУРАТУРИ

З метою підвищення довіри суспільства до органів прокуратури, запровадження способів захищеного (у тому числі анонімного) отримання інформації організовано роботу з приймання на спеціальну телефонну лінію та спеціальну електронну пошту інформації про порушення прокурорами Офісу Генерального прокурора, обласних, спеціалізованих на правах обласних, окружних, спеціалізованих на правах окружних прокуратур правил прокурорської етики, недостовірність тверджень у деклараціях доброчесності прокурорів, вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, а також про факти недотримання працівниками органів прокуратури, Тренінгового центру прокурорів України законодавства у сфері запобігання корупції.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФАКТИ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ПРАЦІВНИКАМИ ПРОКУРАТУРИ

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон),

корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

Для повідомлення викривачів про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про факти недотримання працівниками органів прокуратури, Тренінгового центру прокурорів України законодавства у сфері запобігання корупції в Офісі Генерального прокурора відповідно до ст. 539 Закону України «Про запобігання корупції» організовано канали для подання повідомлень:

шляхом заповнення форми на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора про можливі факти корупційних правопорушень або пов'язаних з корупцією правопорушень;

шляхом передачі такої інформації на спеціальну електронну пошту: [email protected]

шляхом передачі повідомлень на спеціальну телефонну лінію:  (044)-200-78-66

Всі надані відомості надходять для перевірки безпосередньо до Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

 

ПОВІДОМИТИ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА СВІДЧИТЬ ПРО НЕДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРОКУРОРА

Наказом Генерального прокурора від 29 грудня 2022 року № 293 затверджено в новій редакції Порядок проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів (далі – Порядок) https://www.gp.gov.ua/ua/posts/inshi-organizacijno-rozporyadchi-dokumenti-2022-roku

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону України «Про прокуратуру» кожен прокурор зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності в порядку, затвердженому Генеральним прокурором. З цією метою відповідно до пункту 3 Розділу ІІ Порядку щороку з 01 січня по 31 березня (включно) прокурори зобов’язані особисто шляхом заповнення на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора подати Декларацію доброчесності за формою і правилами, визначеними додатком 1 до Порядку.

Після подання прокурорами Декларацій доброчесності вони оприлюднюються на сайті Офісу Генерального прокурора (за винятком періоду дії у державі правового режиму воєнного стану).

До закінчення календарного року, в якому подано Декларацію доброчесності, будь-яка особа має право повідомити інформацію, що може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) одного або кількох тверджень прокурора в Декларації доброчесності.

Перелік тверджень прокурора, який міститься у Декларації доброчесності:

1. Мною не вчинялися дії, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у моїй об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури;

2. Мною не вчинялися корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

3. Мною виконано всі вимоги щодо фінансового контролю, визначені Законом України «Про запобігання корупції», у тому числі у встановлені законодавством строки подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в якій зазначено достовірні відомості;

4. Мною не вчинялися дії та не приймалися рішення в умовах конфлікту інтересів;

5. Мною не використовувався статус займаної посади та пов’язані з цим можливості у своїх приватних інтересах чи в інтересах третіх осіб;

6. Мені не надходили пропозиції щодо неправомірної вигоди або не передбаченого чинним законодавством подарунка, про які я не повідомив у встановленому порядку;

7. Мною не здійснювалося розголошення або використання в інший спосіб в своїх інтересах чи в інтересах третьої особи інформації, що стала мені відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;

8. Мені невідомо про складення стосовно мене уповноваженим органом протоколів, інших документів, передбачених законодавством, в яких міститься інформація про можливе вчинення мною корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також про наявність судових рішень за результатами розгляду таких справ;

9. Мені не повідомлялося про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувальні акти, клопотання про звільнення мене від кримінальної відповідальності не перебували у провадженні суду, рішення про результати судового розгляду у таких справах не ухвалювалися;

10. Мені невідомо про складення стосовно мене уповноваженим органом протоколів про перебування у стані сп’яніння під час керування транспортними засобами або про відмову від огляду з метою виявлення такого стану, а також про наявність судових рішень за результатами розгляду таких справ;

11. Стосовно мене не приймалися рішення про наявність у моїх діях дисциплінарного проступку, до дисциплінарної відповідальності я не притягувався (-лася).

Приводом для проведення таємної перевірки доброчесності прокурора може бути інформація, яка свідчить про недостовірність одного або кількох тверджень, зазначених прокурором в Декларації доброчесності.

У повідомленні має обов’язково зазначатись інформація, яка стосується конкретного прокурора і яка містить фактичні дані, про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, наведених у Декларації доброчесності, що можуть бути перевірені. Лише за таких умов надана інформація підлягає перевірці.

У разі наявності інформації про недостовірність вищевказаних тверджень будь-яка особа може надати її до Офісу Генерального прокурора одним з найбільш зручних нижче зазначених способів:

-          шляхом передачі такої інформації на спеціальну електронну пошту: [email protected]

-          шляхом передачі повідомлення на спеціальну телефонну лінію:   (044)-200-78-66

 

ПОВІДОМИТИ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОКУРОРОМ ПРАВИЛ ПРОКУРОРСЬКОЇ ЕТИКИ ПОВЕДІНКИ ПРОКУРОРІВ, ІНШІ НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ

Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів (далі – Кодекс) визначає основні принципи, моральні норми та правила прокурорської етики, якими повинні керуватися прокурори при виконанні своїх службових обов’язків та поза службою, затверджений всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017, із наступними змінами https://gp.gov.ua/ua/posts/vseukrayinska-konferenciya-prokuroriv.

Кожен прокурор відповідно до п. 4 ч. 4 ст.19 Закону України «Про прокуратуру» зобов’язаний додержуватися правил прокурорської етики, зокрема не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.

У разі наявності інформації про порушення вимог прокурорської етики  будь-яка особа може надати її до Офісу Генерального прокурора одним з найбільш зручних нижче зазначених способів.

-          шляхом передачі такої інформації на спеціальну електронну пошту: [email protected] 

-          шляхом передачі повідомлення на спеціальну телефонну лінію: (044)-200-78-66