07.11.2018

До уваги громадян!

Останнім часом набули поширення хибні уявлення, як серед громадян, так і депутатів окремих місцевих рад, щодо підстав та порядку проведення особистого прийому керівництвом прокуратури області.
 
У зв’язку з чим, апарат прокуратури області роз’яснює, що здійснення особистого прийому громадян передбачено лише Законом України «Про звернення громадян», а порядок його проведення врегульовано вимогами Інструкції.
 
В свою чергу, стаття 12 вищезазначеного Закону визначає сферу його застосування та передбачає, що дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про доступ до судових рішень", Кодексом адміністративного судочинства України, законами України "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про виконавче провадження".
 
Тобто будь-які заяви, скарги, клопотання тощо пов’язані із вищезазначеними  правовідносинами, громадяни подають виключно у порядку та спосіб визначений спеціальним законодавством, яке регулює данні правовідносини, а не в порядку Закону «Про звернення громадян».
 
Таким чином, особистий прийом, у тому числі керівництвом прокуратури області, здійснюється у випадках на які розповсюджує свою дію Закон Украйни «Про звернення громадян», із питань які відносяться до компетенції органів прокуратури.
 
Виїзний прийом громадян (за місцем роботи і проживання) проводиться у разі потреби в порядку, визначеному керівником відповідної прокуратури.
 
Керівники регіональних прокуратур приймають громадян за зверненнями, у задоволенні яких відмовлено їх заступниками, або у разі оскарження їх дій чи рішень.
 
Організація прийому громадян керівниками регіональних прокуратур, покладається на відділ організації прийому громадян, розгляд звернень та  запитів, працівники якого перед початком прийому з’ясовують прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання або іншу адресу, за якою йому може бути надана відповідь, номери контактних телефонів (за бажанням громадянина) чи відомості щодо інших засобів зв’язку, а також суть питання, з яким він звертається, вивчають матеріали, які подає громадянин на обґрунтування своїх вимог. Під час звернення на особистий прийом громадянин має пред’явити документ, що посвідчує його особу, а у разі представництва ним інтересів інших осіб, у тому числі здійснення їх захисту, - також документи, що підтверджують відповідні повноваження.
 
Окремо наголосимо, що питання щодо надання інтерв’ю, коментарів або інформації, яка становить суспільний інтерес тощо, це окремі правовідносини, які врегульовані рядом окремих нормативно-правових актів спеціальної дії і жодним чином не стосуються порядку проведення особистого прийому громадян.
 
Також роз’яснюємо, що норми Закону України  «Про статус депутатів місцевих рад» не надають права депутатам сільських, селищних, міських рад на депутатське звернення, запит та невідкладний прийом прокурора Запорізької області, а у разі надходження іх звернення розглядаються у загальному порядку, згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Автор: Прес-служба прокуратури Запорізької області
кількість переглядів: 377